Inscrie-te| Marketing Direct| Topurile Ygrec| Websites
    English | Ajutor | Home
Cuvânt(e) cheie Ce / Cine
sau/şi Nume firmă Nume firmă
Locaţia Unde
Ex: camioane, utilaje, 0259-467585
Ex: YGREC Management
Ex: RO, Oradea, BH, 410004

Compania

360 Solutions

Anuarele Ygrec

Reclamă în Anuare

Marketing Direct

Websites

Topurile Ygrec

Contact

Termeni şi condiţii
Contract Topurile Ygrec
Declaraţie de confidenţialitate

Ajutor

 
Termeni şi condiţii
TERMENI ŞI CONDIŢIIContract de Publicitate - Topurile Ygrec
Contract de Publicitate - www.ygrec.ro
Termeni şi Condiţii – www.ygrec.ro

Termeni şi condiţii – www.ygrec.ro 

Ultima actualizare: 01 octombrie 2010

ACCESAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE IMPLICĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE UTILIZATOR A TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR STIPULATE ÎN PREZENTUL ACORD. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ÎNTRERUPEŢI IMEDIAT FOLOSIREA ACESTUI SITE.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următorii termeni de utilizare (“Termenii de utilizare”,  înainte de a utiliza acest web site (“Site”) aflat în proprietatea YGREC.

În Termenii şi Condiţiile de faţă, expresia "Site-ul" se referă fie la www.YGREC.ro sau la orice alt site de web deţinut de YGREC şi către care aţi putea să fi fost redirecţionat.

1. Utilizări generale. 
Acest site este pentru uz personal şi non-comercial. Întregul conţinut inclus în acest site, inclusiv, dar nu se limitează la text, informaţii, desene, fotografii, grafice, imagini, ilustraţii, interfeţe, codurile, clipuri audio, sunete, clipuri video, software-ul şi link-uri la site-urile web externe ("conţinut "), are doar scopul de a informa. Toţi utilizatorii acestui site consimt să nu copieze, reproducă sau descarce informaţii, texte, imagini, video clipuri, directoare, fişiere, baze de date sau liste accesate pe sau prin Site (“Conţinutul Ygrec “) în scopul revânzării sau redistribuirii Conţinutului Ygrec.ro, corespondenţei în masă (prin e-mail, mesaje text, poştă sau altele), desfăşurării unei afaceri concurente cu Ygrec.ro, sau exploatării comerciale a Conţinutului Ygrec.ro. Se interzice extragerea sistematică a Conţinutului Ygrec.ro de pe Site pentru a crea sau compila, în mod direct sau indirect, colecţii, compilaţii, baze de date sau directoare (fie prin roboţi, păianjeni, dispozitive automate sau procedee manuale) fără acordul scris din partea Ygrec.ro.

2. Avertismente. Limitarea răspunderii 
2.1 YGREC intenţionează ca informaţiile oferite ca şi conţinut al acestui site să fie exacte şi fiabile, cu toate acestea, caracteristicile şi serviciile de pe site-ul Ygrec.ro sunt furnizate “ca atare” şi “ în limita disponibilităţii“, iar Ygrec.ro afirmă expres că nu oferă garanţii, explicite sau implicite, inclusiv dar nu numai, garanţii de funcţionare, calitate, durabilitate, performanţă, acurateţe, încredere, mercantilitate sau potrivire pentru un anume scop. Orice astfel de garanţii, angajamente, condiţii, intreprinderi şi termeni se exclud.

2.2 YGREC nu oferă angajamente sau garanţii privind valabilitatea, acurateţea, corectitudinea, calitatea, stabilitatea, integritatea sau actualitatea informaţiilor furnizate pe sau prin site. YGREC nu garantează că fabricarea, importul, distribuţia, oferta, expunerea, cumpărarea, vânzarea şi/sau utilizarea produselor sau serviciilor oferite sau prezentate pe site nu încalcă drepturile terţilor; De asemenea YGREC nu garanteaza în nici un fel pentru nici un produs sau serviciu oferit sau prezentat pe site-ul YGREC.ro.

3. Despăgubiri. 
3.1 Fiecare Utilizator se angajează să nu pretindă de la YGREC.ro, afiliaţii, directorii, agenţii şi angajaţii săi nici o pierdere, reclamaţie, daună (inclusiv costuri legale cu caracter permanent) care decurg din utilizarea Site-ului de către Utilizator (inclusiv prezentarea informaţiilor pe Site) sau de încălcarea termenilor şi condiţiilor acestui Acord sau care decurg, direct sau indirect, din solicitarea Drepturilor Terţilor sau din reclamaţii ale altor terţi privind produsele oferite sau expuse pe Site. Fiecare Utilizator se declară astfel de acord ca YGREC.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un material prezentat de alţii, inclusiv material defaimator, ofensator sau ilicit şi ca riscurile daunelor produse de aceste materiale revin în totalitate fiecărui Utilizator. YGREC.ro îşi rezervă dreptul ca, pe cheltuiala proprie, să apere şi să controleze orice aspect protejat de dumneavoastră, caz în care veţi coopera cu YGREC.ro pentru pregătirea căilor de aparare.

3.2 YGREC.ro nu va răspunde pentru nici un fel de daune speciale, directe, indirecte, punitive, incidentale sau de consecinţă (inclusiv daune pentru pierderi de profit sau economii, intreruperi ale afacerii, pierderea informaţiilor), fie stipulate în contract, neglijenţă, pagubă, răspundere strictă sau de alt fel sau pentru alte daune rezultate din următoarele situaţii :

 1. utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul;
 2. defecte ale bunurilor, mostrelor, datelor, informaţiilor sau serviciilor cumpărate sau obţinute de la un Utilizator sau de la un terţ furnizor prin Site ;
 3. încălcarea Drepturilor Terţilor sau reclamaţii care susţin ca fabricarea, importul, distribuţia, oferta, expunerea, cumpărarea, vânzarea şi/sau utilizarea produselor sau serviciilor oferite şi prezentate pe Site încalcă sau se presupune că ar încălca Drepturile Terţilor; sau reclamaţii ale altei părţi care solicită protejarea drepturilor privind cererile reclamanţilor Drepturilor Terţilor ;
 4. orice probleme legate de Serviciile Plătite, inclusiv neglijenţă.
 5. declaraţiile sau comportamentul oricărui Utilizator al Site-ului;
 6. accesul neautorizat al terţilor la date sau informaţii private ale oricărui Utilizator;

3. Utilizări interzise ale acestui site.

Fiecare Utilizator se angajează  şi garantează că informaţiile trimise către YGREC.ro pentru prezentarea pe Site nu:

 • ar putea constitui o infracţiune, incluzând, fără limitare, orice crime legate de pornografie, ameninţări, intimidări, ură, atac, sau fraudă;
 • ar putea defaima, abuza, hărţui, ameninţa sau să interfereze cu sau să dăuneze drepturilor contractuale, personale, de confidenţialitate, intimitate, publicitate, morale sau statutare sau a oricăror altor drepturi ale oricărei persoane sau să fie daunatoare minorilor;
 • conţin informaţii frauduloase şi nu fac oferte frauduloase de produse, nu implică vânzarea obiectelor contrafăcute sau furate, a căror comercializare este interzisă de legile în vigoare, nici nu promovează alte activităţi ilegale;
 • fac parte dintr-o strategie de fraudare a altor Utilizatori ai Site-ului sau în alte scopuri ilegale;
 • sunt legate de vanzări de produse şi servicii care încalcă sau încurajează încălcarea sau violarea drepturilor de autor, patentului, mărcilor înregistrate, secretului comercial sau altor drepturi de proprietate sau de publicitate şi intimitate ale vreunui terţ sau altor Drepturi ale Terţilor;
 • încalcă vreo lege în vigoare, vreun statut, ordonanţă sau regulament (inclusiv pe cele privind exportul, protecţia consumatorului, concurenţa incorectă, anti-discriminarea sau falsă publicitate);
 • promovează discriminarea rasială, sexuală, religioasă, etnică, a handicapaţilor, faţă de orientarea sexuală sau de vârstă ;
 • solicită afaceri de la vreun Utilizator în legatură cu o activitate comercială concurentă cu Ygrec ;
 • conţine viruţi sau alte dispozitive şi coduri distructive care produc daune, interferează cu, interceptează sau expropriază sisteme software şi hardware, date sau informaţii personale ;
 • accesează direct sau indirect ori includ descrieri de bunuri şi servicii interzise de acest Acord;
 • creează în alt mod daune pentru YGREC.ro sau afiliaţii săi;

YGREC îşi rezervă dreptul de a elimina/şterge de pe acest site orice informaţii pe care dvs le-aţi postat, încărcat, publicat, transmis, distribuit sau utilizat pe acest site în orice moment, fără nici o notificare prealabilă.

4. Drepturi şi permisiuni 
Prin postarea, încărcarea sau trimiterea oricărei informaţii, material sau conţinut pentru acest site, în mod automat garantezi (sau în mod automat garantezi ca proprietarul drepturilor de astfel de materiale sau de conţinut a acordat în mod expres) YGREC dreptul exclusiv de a da un permis în întreaga lume de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, crea lucrări derivate din acestea, de a publica, traduce, de a oferi licenţă, a transmite, distribui şi exploata oricare sau toate părţile din aceste informaţii, materiale sau conţinut, în orice mod, precum şi în mass-media şi prin intermediul oricăror tehnologi acum cunoscute sau care vor fi dezvoltate în viitor. În plus, în mod irevocabil renunţaţi la toate drepturile morale asupra oricăror informaţii, materiale sau de conţinut postat, încărcat sau prezentat de Dvs.

5. Hyperlinkuri către acest Site. 
Puteţi crea un link către aceste site, cu condiţia să:

 • nu reproducă nici o parte a site-ului
 • nu veţi crea un frame/cadru sau orice alt mediu care să încadreze acest site sau conţinutul său
 • website-ul de la care se face legătură la site-ul YGREC nu conţine materiale lipsite de gust sau ofensatoare, inclusiv, dar nu limitat la, materiale destinate unui public adult şi materiale pornografice
 • site-ul web cu legătură la acest site nu conţine nici o informaţie, conţinut sau materiale care ar interfera cu funcţionarea acestui site, conţin material defăimător, invadează viaţa privată, este obscen, pornografic, abuziv sau periculos, încalcă legile de proprietate intelectuală sau încalcă orice alte legi.

YGREC poate retrage dreptul dumneavoastră  de a vă lega la acest site în orice moment, la discreţia sa.

6. Link-uri externe de pe acest site. 
Link-uri disponibile pe acest site vă vor permite să vă legaţi de alte site-uri ce nu sunt menţinute sau controlate de YGREC. YGREC oferă aceste link-uri pentru confortul dumneavoastră, şi nu oferă nici o aprobare, garanţie sau reprezentare de orice natură cu privire la acele alte site-uri web şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul de pe site-urile terţe părţi. Vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că legarea la aceste site-uri terţă parte o faceţi pe propriul risc.

7. Drepturile de autor. 
Întregul conţinut publicat pe sau în alt mod accesibile prin intermediul acestui site este protejat prin drepturi de autor. Conţinutul, precum şi drepturile de autor din Conţinut, sunt deţinute sau controlate de YGREC sau de furnizorii de conţinut afiliaţi YGREC. Aveţi dreptul să utilizaţi sau reproduceţi Conţinutul doar pentru dumneavoastră personal, dar nu pentru scopuri comerciale. Conţinutul nu poate fi folosit în alt mod, reprodus, difuzat, publicat sau retransmis fără acordul prealabil în scris al titularului dreptului de autor. Dumneavoastră trebuie să respectaţi toate notificările privind drepturile de autor, care fac referire la informaţii accesate prin intermediul acestui site şi să menţineţi astfel de referiri în conţinutul Dvs.

8. Mărci înregistrate 
« YGREC », « Y », « YGREC.ro » , « YGREC Pagini Utile » siglele şi logo-urile aferente sunt mărci înregistrate sau mărci de servicii ale YGREC Management sub diferite jurisdicţii şi sunt protejate de legile dreptului de autor, marcă înregistrată şi alte drepturi de proprietate.

9. Modificările. 
YGREC îşi rezervă dreptul de a modifica sau elimina orice Conţinut pe acest site, în tot sau în parte, la discreţia sa, în orice moment, fără notificare. YGREC îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica aceşti Termeni de Utilizare în orice moment. Modificări nesemnificative şi clarificările vor avea efect imediat. Orice modificare semnificativă va intra în vigoare după 10 de zile de la postarea lor. Pentru a şti data postării oricărei modificari, aceasta va apare în partea de sus a acestei pagini, de aceea vă rugăm să consultaţi data ultimei actualizare. Orice utilizarea în continuare a acestui site va fi considerat ca acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor de Utilizare modificate.

10. Politica de confidenţialitate. Politica de confidenţialitate a YGREC este obligatorie şi este parte integrantă a acestor Condiţii de Utilizare.

11. Notificări 
11.1 Toate notificările sau cererile făcute către YGREC.ro sunt valabile numai în scris şi se vor trimite astfel: YGREC Management srl, str.Menumorut, nr. 23, Oradea, în atenţia Directorului General.

12.2 Toate notificările sau cererile făcute către un Utilizator sunt valabile dacă sunt trimise fie personal, prin curier, poştă autorizată, fax sau e-mail la ultima adresă cunoscută, fax sau adresa de email furnizată de Utilizator, fie prin afişarea respectivei notificări sau cereri pe o zona a Site-ului unde accesul este public şi gratuit. Notificarea către Utilizator este considerată primită de respectivul Utilizator dacă şi când:

 • YGREC.ro poate demonstra că Utilizatorul a primit comunicarea respectivă, sub forma fizică sau electronică sau
 • la imediata afişare de către YGREC.ro a notificării în cauză, într-o zonă a Site-ului unde accesul este public şi gratuit.

12. Generalităţi

12.1. Fiind supus acordurilor suplimentare legate de alte servicii prezente sau viitoare, prezentul Acord şi Politica de Confidenţialitate constituie parte integrantă a contractului dintre Utilizator şi Ygrec.ro cu privire la accesul şi folosirea Site-ului şi este superior oricărui acord prealabil scris sau verbal legat de acelaşi subiect.

12.2. Dacă vreuna din prevederile incluse aici este nulă sau inaplicabilă, respectiva prevedere va fi anulată şi se vor aplica celelalte prevederi rămase.

12.3. Nerespectarea vreunui drept de către Ygrec.ro sau incapacitatea de a lua măsuri contra încălcării termenilor şi condiţiilor de către un Utilizator nu elimină dreptul ca Ygrec să ia măsuri cu privire la încălcări ulterioare sau similare.

12.4. YGREC.ro are dreptul de a desemna obligaţiile şi îndatoririle sale din prezentul Acord şi din orice convenţie legată de serviciile sale oricărei persoane sau entităţi.

12.5. Prezentul Acord se supune legilor României indiferent de conflictul cu prevederile altor legi.


Cuvânt(e) cheie Ce / Cine
sau/şi Nume firmă Nume firmă
Locaţia Unde
Ex: camioane, utilaje, 0259-467585
Ex: YGREC Management
Ex: RO, Oradea, BH, 410004

    Topurile Ygrec | Despre Noi | Anuarele Ygrec | Marketing Direct | Contactează-ne | Inscrie-te | Propun o colaborare | Anunţă o eroare | Adaugă la Favorite | Termeni şi condiţii | Declaraţie de confidenţialitate
© 2006-2018 YGREC Management srl